mask

Praktyka i doświadczenie

Elegancko ubrane osoby korzystające z tabletaNasz zespół specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym z uwzględnieniem prawa rzeczowego, zobowiązań, wekslowego i spółdzielczego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat praktyki prowadziliśmy sprawy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych. Ponadto zajmujemy się prawem rodzinnym (rozwody, separacje, alimenty, kontakty), spadkowym (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, dział spadku), karnym i gospodarczym.