mask

Oferta Kancelarii Prawnej

Mężczyzna w koszuli oraz krawacie podpisujący dokumenty długopisemUdzielamy porad prawnych, występujemy przed urzędami i sądami, a także sporządzamy opinie prawne, pisma procesowe, projekty umów, dokumenty rejestracyjne do KRS i wiele innych. Nasze usługi prawne skierowane są nie tylko do klientów indywidualnych, ale również do firm. Mamy do zaoferowania obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych i spółek prawa handlowego, dodatkowo współpracujemy z podmiotami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami prawa, na przykład fundacjami, stowarzyszeniami i uczelniami.

Naszymi specjalizacjami są następujące dziedziny prawa:

  • prawo cywilne, wśród którego wyróżnić można prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i prawo zobowiązań,
  • prawo karne,
  • prawo administracyjne,
  • prawo gospodarcze.

 

Przed jakimi sądami reprezentujemy klientów?

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, sporach pozasądowych, uwzględniając alternatywne formy ich rozwiązywania, a także w postępowaniach egzekucyjnych i sprawach przed sądami pracy.

W sprawach cywilnych reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a w przypadku spraw karnych również w postępowaniu przygotowawczym. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, występujemy przed sądami arbitrażowymi. Ponadto zajmujemy się reprezentacją klientów w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.