KANCELARIA ADWOKACKA RADOM

Kancelarie Adwokackie adwokatów: Jacka Adamczyka, Marka Jagielskiego i Grzegorza Kaczmarka znajdują się w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego 9/3 od 1998r. Każdy z członków tego zespołu posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dzięki profesjonalizmowi i rozległej wiedzy adwokatów nasza Kancelaria Adwokacka może zaoferować Klientom reprezentowanie w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz porady prawne i doradztwo prawne w tym zakresie.

Prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze

Kancelaria Adwokacka w Radomiu reprezentuje swoich Klientów przed:

 • sądami powszechnymi,
 • Sądem Najwyższym.

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka w Radomiu reprezentuje swoich Klientów przed:

 • organami administracji publicznej,
 • Wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka w Radomiu reprezentuje swoich Klientów przed:

 • sądami arbitrażowymi

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka w Radomiu reprezentuje swoich Klientów przed:

 • sądami powszechnymi,
 • Sądem Najwyższym,
 • w postępowaniu przygotowawczym.

A ponadto:

 • w sporach pozasądowych z uwzględnieniem alternatywnych form ich rozwiązywania,
 • w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • w sprawach przed sądami pracy w sprawach ze stosunków pracy,
 • w postępowaniach egzekucyjnych.

Na zlecenie Klientów Kancelaria Adwokacka przygotowuje również:

 • projekty umów,
 • pisma w postępowaniu nieprocesowym i w procesie,
 • dokumenty rejestracyjne do KRS,
 • opinie prawne.

Prowadzi także obsługę prawną:

 • przedsiębiorców: osób fizycznych, spółek prawa handlowego,
 • podmiotów administracji rządowej i samorządowej,
 • innych podmiotów prawa: stowarzyszenia, fundacje, uczelnie.